Tiny Tree

เอสเตอร์ (Aster)

เอสเตอร์ (Aster)

SKU: RB01. Category: . Tag: .

Product Description

มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น กลีบดอกมีแฉกคล้ายดวงดาว สีสันอ่อนหวาน และยังเป็นตัวแทนของความอดทน